Priprema sportista

Program rada sa sportistima je složen proces koji podrazumeva povećanje sposobnosti sportista u cilju postizanja najboljih sportskih takmičarskih rezultata i zahteva kvalitetan pristup na trenerskom, pedagoškom i motivacijskom nivou. Na samom početku, preduslov za kvalitetan rad, je identifikacija slabosti koje sportista poseduje, postavljanje ciljeva u skladu sa vrstom sporta kojim se sportista bavi i kreiranje precizno struktuiranog programa radi prevazilaženja slabosti i podizanja svih motoričkih sposobnosti na viši nivo.

U našem fitness centru, rad sa sportistima je kocipiran na 2 načina: kao individulan i kao rad u malim grupama.

Treningom se deluje na 2 nivoa – na osnovnom i sportsko-specifičnom.

Osnovni kondicioni nivo predstavlja dopunski trening sa idejom da se regulišu korektivni problemi i nedostaci osnovnog trenažnog programa. On rešava motoričke, funkcionalne I morfološke probleme nastale u razvoju sportiste ili usled nepravilnosti u radu. Na ovom nivou se dolazi do porasta anaerobnih i aerobnih sposobnosti, razvoja snage mišića kao i unapređenja fleskibilnosti i drugih motoričkih osobina. Osnovnim kondicionim treningom se dolazi do maksimalnih bazičnih fizičkih kvaliteta sportiste i stvara predispozicija za sportsko-specifičan nivo kondicionog treninga. U okviru specifično-sportske pripreme, rad se bazira na primeni specifičnih trenažnih sredstava i izvođenju specifičnih vežbi koje simuliraju dominantna opterećenja u konkretnom sportu, dovodeći sportski nastup u datom sportu do individualnog maksimuma sportiste.

Naši klijenti su mladi i stariji sportisti koji se bave fudbalom, košarkom, streljaštvom, plivanjem I drugim grupnim I individualnim sportovima.

<div class="sldr_title" style=&quot;font-family: Impact,fantasy;font-size:18px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#3F4C6B;margin:5px 0 10px 0&quot;>Komentari klijenata</div>