Sauna

  • Dejstvo saune na organizam

    Pod pojmom finske saune podrazumevamo drvenu kabinu s klupama u kojoj se vazduh zagreva uz pomoć električne peći za grejanje …

  • Pravila korišćenja saune

    Korišćenje saune se sastoji od cikličnog boravka u sauni (10-15 min.), rashlađivanja tela (1-3 min.) i odmaranja (10-15 min.). Dovoljan …

<div class="sldr_title" style=&quot;font-family: Impact,fantasy;font-size:18px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#3F4C6B;margin:5px 0 10px 0&quot;>Komentari klijenata</div>