Šamanizam – Mateja Tomšić Akagen

Druženje kragujevčana sa Matejom Tomšić Akengen i upoznavanje sa šamanskom filozofijom, započelo je 2016. godine serijom predavanja i radionica i od tada je Mateja stalni saradnik našeg centra.

Mateja Tomšič Akengen, rodom iz Slovenije, posvetila je svoj život istraživanju i proučavanju starih metafizičkih znanja o prirodi, ljudskom karakteru, podsvesti i svim ostalim aspektima, za koje savremena edukacija nije dala odgovore. Uz traženje tih znanja srela se s ljudima koje naziva “žive legende” koji su svedoci veličanstvenosti života. Svoj terapeutski rad je počela kao reiki majstor i regresoterapeut, ali je brzo prešla na studije i upotrebu šamanskih tehnika, koje njenom stilu i karakteru više odgovaraju, jer su jako snažne, brze i kojima se mogu aktivirati duboki transformacijski procesi na svih nivoima. U šamanskim terapijama tako kombinuje dubinski trans, aktivaciju DNK, putovanja u prošlost, oslobađanje karmičkih vezanosti, genetike, reprogramiranje podsvesnih uzoraka i uverenja, otklanjanje blokada, zaveta, harmonizaciju polarnosti energija, vraćanje delova duše i ostale tehnike… Poslednjih dvanaest godina proučava i upotrebljava afrički šamanizam – tačnije ifa filozofiju, u kojoj je stakla naziv IFA sveštenice. Fascinirana mudrošću koju je pronašla, poznavanjem snage priroda, sudbine i ljudskog karaktera u toj oazi sačuvane otadžbine celom svetu, konstantno nadgrađuje svoje znanje i energiju i kaže, da će uvek ostati učenica Ifa. Ifa znači u Joruba jeziku mudrost i znanje o životu, i učenje o životu nikad ne prestaje. To sačuvano znanje na drugom kontinentu predstavlja joj most do izgubljenih znanja, koja su nekad davno još imali i naši preci. Upravo rad s precima, spiritualnu genetiku i rad sa spiritualnim izvorom najviše upotrebljava kod rada s ljudima, jer su ta dva područja ona iz kojih izvorno potiču skoro sve poteškoće koje ljudi imaju. Osim terapetskog rada vodi radionice upoznavanja i pomoći s energijama prirode, škole mudrosti i nudi spiritualnu orijentaciju – Divinaciju.

U nastavku je pregled tema kojima smo se bavili na predavanjima i radionicama Mateje Tomšić Akengen u našem centru:

KOLIKO MOŽEMO UTICATI NA SVOJU SUDBINU – PREDAVANJE

Predavanje je održano 04. aprila 2016. i na predavanju smo govorili o sledećim temama:

 • Da li postoji sudbina?
 • Ako da, kako mi utičemo na nju?
 • Kada se piše moja sudbina?
 • Gde nosimo zapis o našoj predodredjenosti i kako doći do tih zapisa?
 • Kako menjati našu sudbinu i od čega sve je to zavisi?

Mudrost Ifa se očuvala u narodu Joruba u Africi. Ona se bazira na mitologiji, poznavanju ljudske sudbine, ljudskog karaktera i način je podrške ljudima. Fokus Ifa je život ovde i sada, kako iskoristiti naše vreme i život koji imamo. Ifa ne razume koncept sudbine kao nešto što je unapred određeno i nepromjenjivo, nego se bazira na konceptu predodređenosti. To znači da nam neke stvari jesu predodređene, ali je na nama, na našoj snazi da odbacimo ono što nije dobro. Od našeg delovanja, dobre sreće i rada na sebi zavisi hoćemo li to iskoristiti ili ne, ili čak ispraviti.

Ifa stoji na razpolaganju ljudima kroz svoje instrumente – spiritualnu orientaciju, energiju mudrosti, duboko poznavanje života i njegovih principa, razumevanje i upotrebu prirode, rituale…

Ifa mitologija i Ifa Divinacija su od Unesca zašitene kao deo nematerijalne kulturne baštine čovečanstva.

PUTOVANJE U DUBINE NESVESNOG – ŠAMANSKA RADIONICA

Radionica je održana 04. aprila 2016. godine

“Uzroci naših izazova na području zdravlja, rada, medjuljudskih odnosa ili ljubavi su duboko u našoj podsvesti, u duši. Ako želimo zaista izlečiti bolest, patnju, emocionalne turbulecije, nedostatak snage, motivacije, ako želimo da postanemo pilot svog života, potrebno je otići u izvor i harmonizovati energiju tamo gde je ona izašla iz balansa.

Srdačno su pozvani oni koji žele uzeti kormilo upravljanja svojim životom u vlastite ruke, oni koji žele biti svesniji i prisutniji u životu, koji se žele rešiti starih trauma, blokada, ponavljajućih uzoraka ponašanja, oni koji žele poboljšati svoje odnose sa drugima, razviti i upotrebiti svoje talente, postići više radosti…”

ENERGIJE PRIRODE – PREDAVANJE

Na predavanju, održanom 25.05.2016. smo govorili o sledećim temama iz ugla šamanizma:

 • Kako razumeti energije prirode?
 • Kako sebi pomoći njima?
 • Isceljivanje energijama prirode

Govoriti o energiji prirode znači govoriti o vodi koju pijemo, o vazduhu koji dišemo, zemlji po kojoj hodamo, o biljkama, životinjama, ljudima… o svemu što postoji. Pored činjenice da zavisimo od prirode kako bismo preživeli, najvažnija je činjenica da smo rođenjem i mi postali deo prirode, odnosno, da je ona deo nas. Ako želimo razumeti sebe i svoje postojanje, moramo razumeti i prirodu i njene snage, sposobnosti. Priroda u sebi nosi sve odgovore na naše potrebe: kako fizičke tako i energetske, suptilne, apstrakne.. Ona je velika majka koja nas neguje, ako joj to dopustimo. Savremena medicina, lekovi, (pored svih ostalih dobrobiti) su takođe odgovor priorode na naša pitanja, poteškoće, potrebe.

Predavanje je rasvetlilo odgovore na pitanja zašto i kako se prirodne snage upotrebaljavaju u iscjeljivanju na svim nivoima ljudskog bića, o njenim spiritualnim snagama i kako ih upotrebiti za podršku našeg života koji živimo.

U KOLIKOJ MERI SMO MARIONETE? – PREDAVANJE

Predavanje je održano 29.11.2016.

U kolikoj smo meri marionete u međusobnim odnosima, partnerstvu, poslu, prema roditeljima, društvenom sistemu? Biti marioneta znači ne upravljati u potpunosti svojim životom, ne imati slobodu živeti svoj život. Možemo, na primer, imati stalno glas naše majke u svojoj glavi, zabrane od strane religije, očekivanja društva, strah od toga da ako živimo svoj stil da ćemo biti odbačeni, da nas osoba do koje nam je stalo neće voleti. Strah od neprihvaćenosti jedan je od važnih uzroka koji vodi do toga da postajemo marionete.
Strah od neprihvaćenosti počne da se manifestuje od rođenja (Jesam li dovoljno dobar kad mi ne poklanja pažnja, podršku i razumevanje?) a nastavlja se u školi i kasnije u društvu. Opšti koncept škole, društva i sistema je takav da bismo svi trebali biti jednaki, po istom uzorku, naravno idealni u tom, tom i tom…. Tendencija sistema je da može ukrotiti, vladati i manipulisati.

KAKO POBOLJŠATI MEĐUSOBNE ODNOSE – PREDAVANJE

Predavanje je održano 09.03.2017.

 • Kako poboljšati međusobne odnose (u porodici, partnerstvu, poslu, prijateljstvu)
 • Tolerancija i razumevanje individualnosti kao preduslov dobrih međusobnih odnosa
 • Razum, svest, emocije – samoisceljivanje i usmereni rad sa njima
 • Ešu-energija, sa kojom razvijamo toleranciju i strpljivost

Preduslov dobrih međusobnih odnosa je razumevanje, a razumevanje bazira na spoznaji i shvatanju da je svako različit, individualan i sam odgovoran za svoje unutrašnje ispunjenje sa treningom tolerancije za različitost….To nam daje mir i fokus na sebe – kako svoju vlastitu sposobnost treba prvenstveno razviti u dobar odnos sa samim sobom. To je koncept nezavisno od toga da li želimo dobar odnos u partnerstvu, porodici, poslovnim odnosima.

ZEMLJA, ŽENSKI ASPEKT I POŠTOVANJE ŽIVOTA – PREDAVANJE

Predavanje je održano 12.04.2017 .

Govorili smo o Zemlji kao ženskom aspektu kao preduslovu za materijalizaciju ideja,vizije, misije, projekta…

Kad se radi o materijalizaciji, težeći ka tome da svoje ideje i vizije ostvarimo, da napravimo da budu stvarne, konkretne, automatski se bavimo i ženskim principom. Iz duhovnog vidika ideja je kao seme, koja treba plodno tlo. Takodje, mi ljudi smo rodjeni na taj način – iz muškog principa koji predstavlja duh i ženskog principa: vitalnosti, svega što sastavlja vidljiv svet.. Bez jednog nema drugog. Mnogo ljudi ima telo, dobili su dar života ali u sebi nisu povezani s njim, nisu povezani sa životom. To stvara veliki konflikt unutar osobe, nedostatak emotivne stabilnosti, realizacije, konkretizacije želja i svega što neko nosi..

Na predavanju ćemo se ovaj put više koncentrisati na to kako da se povezujemo dublje sa životom. Naš prvi kontakt s ženskom energijom bila je materica naše mame. Odnos s mamom, njen odnos prema životu, samosvesnost i emotivni genetski stav žena u porodici u kojoj smo se rodili, bitno je obeležio i naš odnos prema životu. U terapeutskim pristupima baš zbog toga mnogo se radi u razrešavanju odnosa dete-majka iz ranog doba čoveka, jer je to stub na kojem smo razvili svoju osobnost i život. Da li smo neko ko slavi život, živi ga u njegovoj punoći ili nosimo princip patnje u sebi? Ovaj put bavićemo se svim tim stvarima sa ciljem da poboljšamo našu materijalizaciju, povezanost s našim fizičkim postojanjem i životom tu i sada da bi razvili emotivnu stabilnost, pravo na postojanje, da ponovo otkrijemo božanstvenost majke Zemlje i da udjemo u život dublje, strastvenije, nezavisno da li smo žena ili muškarac. Svi nosimo u sebi i ženski i muški princip i treba da harmonizijemo oba principa u sebi da bi naš život bio dobar…

MOJE PORODIČNO STABLO – PREDAVANJE

Predavanje je održano 23.05.2017.

Mi smo grane na ogromnom stablu naših predaka. Ponekad su koreni našeg stabla puni patnje, tuge, svađe,bolesti… Plod ne može biti puno drugačiji od stabla na kojem je, a ako bežimo od svojih predaka, time sečemo korene našeg postojanja.

Nije potrebno da prihvatimo sve kako jeste. Postoje načini rada sa genetskim materijalom koji je sada deo nas, da filtriramo nasleđeno i da lečimo korene.

Šta smo sve nasledili od porodice, naročito od naših ŽENSKIH predaka? Šta smo nasledili što se tiče ŽENSKE snage, ŽENSKE energije? Kako nasleđeno utiče na nas?

Naši davni preci su imali načine i alate kojima su radili. U mnogim krajevima sveta se još uvek radi sa jednom od najsnažnijih energijama ovog sveta – energijom predaka.
Mateja Tomšič Akengen je veliki deo svog života je posvetila tom radu sa spiritualnom genetikom.
»Na nas utiče genetika najmanje 7 generacija. Nismo nasledili samo telo, negoi emotivni, mentalni i duhovni deo naših predaka,« kaže Mateja.

ŽIVETI I PUSTITI DRUGE DA ŽIVE – PREDAVANJE

Posle kraće pauze, 13. decembra 2017. ponovo smo na predavanju ugostili Mateju Tomšič Akengen iz Slovenije. Aktuelna tema ovog predavanja za sve one koji se bave sobom na pravi način je:
“Živeti i pustiti druge da žive”

Mateja je kroz svoje, kao i uvek dinamično predavanje, odgovorila na pitanja koja svakodnevno sebi postavljamo:

 • Kako do sreće i harmonije u međuljudskim odnosima?
 • Šta se zapravo događa onda kada postupamo u “ime ljubavi” – roditeljske, partnerske ili prijateljske, te na prvi pogled najplemenitije emocije, a iz nas, umesto ljubavi izlazi mnogo degeneracija (ono što ljubav nije)?
 • Umesto sreće koju želimo u partnerskoj ljubavi, veoma često zbog neke nama nesagledive dinamike, na kraju, umesto dobrog partnerstva napravimo pakao. Zbog čega se to događa?
 • Ljudi žele porodicu i decu, a onda iz rešenja naprave problem. Umesto skladnog doma i ljubavi, dolazi do svađe i konflikata. Zbog čega ovakvi problemi nastaju i kako pristupiti njihovom rešavanju?
 • Uz sve to, osvestili smo i veoma bitne odgovore kao što su:
 • Šta je to što bi trebalo da znamo o sebi i o ljudima koji su deo našeg života?
 • U čemu je tajna unutrašnje sreće?
 • Kakav je recept za harmoniju u porodici?
 • Kako isceliti naše unutrašnje, nevidljive rane?
 • Kako se spojiti sa našim unutrašnjim detetom?
 • Šta je to što bi kao odrasli trebalo znamo o deci, sudbini, samorealizaciji?
 • Kako da podržimo životne cikluse i vratimo, reanimiramo, najosnovniju i prirodnu emociju deteta u nama – sreću i radost?

INDIVIDULNI TRETMANI

Pri svakoj poseti našem centru, Mateja Tomšić Akengen radi i individualne tretmane sa svojim klijentima.

“Šaman se prvo pita KO JE DOŠAO, KAKO MU ASISTIRATI NA NJEGOVOM INDIVIDUALNOM PUTU KOD IZAZOVA, NA NJEMU PRIHVATLJIV NAČIN?”

U individualnom tretmanu Mateja se bavi sledećim temama:

 • Individualna analiza i usmeravanje, zvana divinacija kod bitnih odluka, poteškoća, bolesti, za upoznavanje sebe.
  Divinacija odnosno duhovna orientacija: svako ko je odgovoran za svoj život, voli da zna KO JE, GDE IDE, želi da donosi odluke i vodi svoj život u najboljem mogućem pravcu. To je trenutak kad čovek konsultuje unutrašnju mudrost, da dobije odgovore na pitanja o svom životu i usmerenje u vezi svog života, odnosa, zdravlja, posla. Divinacija nije samo čitanje šta piše u sudbini, nego je diagnostika, psihologija, ono što danas poznajemo pod izrazom ‘life coaching’, uvid u zapise koje nosimo, usmerenja kako realizovati ili (ako je potrebno) menjati ono što je definisano u našoj sudbini. Divinacija je alat za one, koji žele da upravljaju svojim životom i da preuzmu apsolutnu odgovornost za sebe.
 • poslovno psihološka analiza namenjena pravom izboru kandidata, za donošenje poslovnih odluka, reorganizaciju, formiranju tima i sinhronizovanog delovanja zaposlenih u firmi
 • uvid u odredjenu životnu situaciju i traženje najboljeg puta
 • energetsko pročišćavanje prostora: pročišćavanje energije prošlosti, energetskih zapisa u prostoru, kolektivne energije prostora itd.
 • energetsko pročišćavanje i revitalizacija tella, emocija, duše.
 • šamanski tretmani za otklanjanje uzroka bolesti, poteškoća, blokada, strahova, neuspeha… (korišćenje različitih tehnika za rad s podsvešću i nivoima, pronalaženja uzroka određenih poteškoća…)
 • putovanje u prošlost i reprogramiranje, isceljivanje uticaja, događanja, trauma iz prošlosti. (Regresija, Time-line healing…)
 • šamansko vraćanje delova duše.
 • vraćanje snaga i sposobnosti iz prošlih života.
 • reprogramiranje podsvesnih uzorka (programa) koji utiču i vode naš život ovde i sad (uverenja o partnerstvu, novcu, uspehu, nedostatak samosvesti, poteškoće u realizaciji, socijalizaciji koje smo nasledili ili ih stekli u detinjstvu, školi, društvu…).
 • oslobađanje od nezdravih vezanosti, prejakog uticaja roditelja, partnera…
 • razrešavanje “karmičkih” veza, uzoraka i poteškoća.
 • harmonizacija energija unutar nas
 • programiranje budućnosti
 • aktivacija ili harmonizacija područja kao što su partnerstvo, privlačnost, uspjeh, napredak, sreća, mir, otvaranje prilika za poslovni napredak, plodnost…
 • buđenje i isceljivanje unutrašnjeg deteta, da bi dobili više radosti, da bi iscelili emocionalne turbulencije, probudili stvaralačke sposobnosti i talente
 • rad sa spiritualnim izvorom koji utiče da se osećamo kod kuće na ovoj planeti, da smo prihvaćeni u društvu.
 • pomoć roditeljima kod razumevanja i socijalizacije dece.
 • energetska potpora medicinskom lečenju (ponekad energije unutar nas ne daju da se izlečimo, iako primamo lekove i tretmane. Potrebno je raditi s različitim nivoima da se postigne prihvaćanje lečenja)
 • neutralizacija destruktivnih i samodestruktivnih sila koje utiču na neuspeh, patnju, na prekidanje ili dovršenje projekata…
 • pomoć kod otklanjanja emocionalnih turbulencija, depresije, stresa…
 • zaštita od destruktivnih energija i uticaja drugih (zavisti, crne magije, ljubomore…)

 

 • Upotreba energija prirode za pročišćavanje i privlačenje specifične energije, situacije, a to su
  More: energija koja smiruje, revitalizuje,
  Reke, voda: plodnost, ljubav, partnerstvo, napredak u poslovnom smislu, daje vrednost životu i našim talentima, radu, budi privlačnost za dobre stvari, Drveće: energija stabilnosti, jakih korena, prizemljenosti i u isto vreme povezanosti sa spiritualnom energijom, unosi smirenje sa životom, zaštitu, plodnost, vitalnost…
  Šuma: misterioznost, snaga, zaštita, strategija,
  Životinje: različite životinje imaju različite sposobnosti, od kojih možemo dobiti i aktivirati energiju za život ili odredjenu situaciju (gepard, lav, ris.. – energija brzine, hrabrosti, strategije, puž – harmonija, konj- zbalansirana snaga, sova-mudrost itd.),
  Energija Zemlje, planeta, prostora – materijalni aspekt života koji nas povezuje sa životom ovde i sad, daje nam pravo da budemo šta jesmo, budi naš ženski princip, blagoslov materijalizacije i realizacije,
  Planine: dignuti se iznad poteškoća – mir, harmonija, dugovečnost, stabilnost, otpornost, čistoća misli, emocija,
  Vatra: transformacija, snaga, voditeljstvo, proboj, hrabrost, zaštita, energija pobede, ratnika,
  Biljke i zeleni svet: isceljivanje, magija, upotreba biljaka za isceljivanje,
  Vetar: energija promene, kretanja, brzine, ženski princip ratništva, vernosti sebi, hrabrost, Energije vremena: biti u harmoniji s vremenom, dobro iskoristiti i upoznati svoje individualno vreme i biti harmonizovan s kolektivnim,
  Energija discipline, organizacije, višeg reda, Energija mudrosti– razumevanje svoje individualnosti, rad sa svojom sudbinom i predodredjenim, razumevanje sveta i drugih ljudi…
  Energije predaka: rad i isceljivanje prošlosti, nasledjenog izvora – korena, genetike rodbine, kolektivne genetike,
  Aktivacija napretka, Balans muške i ženske energije, materijalne i spiritualne, zaštita od zavisti, magije, ljubomore,
 • Komunikacija i isceljivanje energijom predaka: pročišćavanje i lečenje energetskih uticaja tragičnih i traumatičnih dogadjaja i preventiva da se nešto slično ne ponovi budućim generacijama, otklanjanje i filtracija nasledjenog, ponavljanje bolesti, emocionalnih stanja u familiji, rodbini, kolektivni genetski rad – asistencija kod usmeravanja ‘zalutalih’ duša ili segmenata koji pripadaju premunulima, Rituali prelaza – za lakši prelazak u fazi umiranja, nakon fizičke smrti…

<div class="sldr_title" style=&quot;font-family: Impact,fantasy;font-size:18px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#3F4C6B;margin:5px 0 10px 0&quot;>Komentari klijenata</div>