Theta healing – Tamara I Nikos Pahnoglu

Theta healing je meditativna tehnika koja donosi fizičko, psihološko i duhovno isceljenje, zasnovana na moći usredsređene i kontrolisane misli i aktivnom radu s podsvešću pri teta moždanim talasima. Promene koje donosi su brze i duboke, jer omogućava precizno lociranje svih problema i pristup vrlo konkretnim segmentima podsvesti.

Tehniku Teta isceljivanja (ThetaHealing) utemeljila je Amerikanka Vajana Stajbal. Temelj ove tehnike je rad pri teta talasima, tj. pri frekvencijama moždanih talasa od 4-7 Hz. Do nedavno se verovalo da u teta stanju možemo jedino da spavamo, ali ova tehnika omogućila je čovečanstvu rad u budnom teta stanju, koji donosi brojne blagodeti. Najvažnije je što nam teta stanje otvara podsvest, koja predstavlja više od 90% onoga što mi jesmo. Kad kažemo Ja želim, Ja verujem i sl. zapravo govorimo samo o manje od 10% našeg svesnom uma, pri čemu je vrlo moguće da se u našoj podsvesti nalaze sasvim suprotna verovanja i želje. Zapravo, u podsvesti se nalaze uzroci svega što čini naš život, i dobrog i lošeg. Ovom tehnikom pronalazimo uzroke stanja i situacija koji nam ne odgovaraju i brzo i lako ih menjamo. To se najuspešnije postiže na tretmanima sa iskusnim praktičarima, ali svako ko želi može se obučiti da primenjuje ovu tehniku.

Učesnici radionice su se upoznali sa metodom Teta isceljivanja, kojom se trenutno u svetu bavi oko 500 000 praktičara. Predstavljene su prednosti rada pri teta frekvencijama moždanih talasa (7-14 Hz), kada je podsvest potpuno pristupačna i otvorena za pronalaženje uzroka problema i njihovo trajno otklanjanje. Prisutni su se upoznali sa osnovama rada na verovanjima (programima u podsvesti koji nas čine takvim kakvi smo u ovom trenutku) i rada na osećajima, metodom kopanja za pronalaženje temeljnog verovanja koje uzrokuje negativne situacije i čije otklanjanje donosi duboka i trajna isceljenja, upoznaće se sa radom na genima, fragmentima duše, manifestaciji srodne duše, materijalnog izobilja, radom sa anđelima čuvarima i očitavanjem budućnosti.

Cilj radionice je da, pored upoznavanja sa osnovnim principima same metode, polaznicima pruži i praktični uvid u neke od blagodeti koje tehnika donosi. Polaznici su imali priliku da nauče kako da lako popravljaju svoju auru i vrše energetski odmak, kako da se mišićno testiraju radi dobijanja informacija iz svoje podsvesti i ukratko su bili uvedeni u postupak tretmana Teta isceljivanja. Kroz uvođenje u budno teta stanje uma naučili smo kako da otvaramo i uravnotežavamo svoje čakre, da čistimo auru od neželjenih energija niskih vibracija i tuđih energija, da šaljemo isceljenje svojim ćelijama, sebi kao fetusu u materici i manifestujemo ono što želimo u svakodnevnom životu.
Predavači su bračni par Tamara i Nikos Pahnoglu, sertifikovani ThetaHealing® instruktori, osnivači Kluba za srećniji život – Harmonija iz Niša.

Tamara Kostić – Pahnoglu – “Rođena sam u Nišu 1975. godine. Osnovnu i srednju školu i Elektronski fakultet završila sam u Nišu, a Filološki fakultet (odsek za Neohelenske studije) u Beogradu, gde sam i magistrirala, a doktorsku tezu odbraniću na Univerzitetu u Atini. Zaposlena sam na Filozofskom fakultetu u Nišu kao nastavnik grčkog jezika.

Sa osvešćenim radom na sebi počela sam pre dvadesetak godina, najpre kroz knjige Lujze Hej i Džozefa Marfija. Energetske tehnike – Reiki i Theta isceljivanje ušle su u moj život kasnije, a uvod u njih predstavljala je homeopatija. U poslednjih godinu dana pridružio im se Shibashi taiči čigong.

Theta isceljivanje pružilo mi je duboke uvide i razrešilo razne naizgled nerešive situacije, a posvećeni rad doneo je i uliteljski sertifikat, tako da sada mogu da delim radost uspeha sa polaznicima naših seminara.

Reiki je ušao u moj život najpre kao tradicionalni Usui Reiki, a pored sertifikata za Usui Reiki Mastera, vremenom sam postala i Kundalini Reiki Master, Luna Reiki Master, kao i praktičar Anđeoskog, Zlatnog i Vihor Reikija i još nekih energetskih tehnika koje podučava udruženje ’’Reiki Srbije’’.

Kao svoju svrhu prepoznala sam širenje ovih svetih znanja među što većim brojem ljudi putem seminara, radionica, vežbaonica i predavanja”.

Nikos Pahnoglu – “Rođen sam u Solunu 1974. Gimnaziju društvenog smera i privatni koledž (inženjer telekomunikacija) završio sam u Solunu.

Mnogo godina živeo sam ’’običnim’’ životom, ne znajući ništa o duhovnom razvoju. Oženio sam se i za stalno se nastanio u Srbiji u Nišu 2001. godine.

Prvo upoznavanje sa alternativnim terapeutskim metodama imao sam 2009. godine, najpre sa homeopatijom. Moje prvo upoznavanje sa Theta isceljivanjem dogodilo se 2012. Od tada do danas završio sam sledeće seminare Theta isceljivanja: Osnovni DNK, Napredni DNK, Igra života, Theta ritmom do savršene težine, Rad s biljkama, Deca duge, Manifestacija i izobilje, Intuitivna anatomija, Porodične veze, Kopaj dublje, Nivoi postojanja, Opraštanje, ljubav i moć, Odnosi prema svetu. Sve vreme sam stečeno znanje koristio u radu sa ljudima. U maju 2015. načinio sam veliki korak postavši instruktor Theta isceljivanja.

Osim Theta isceljivanja, ja sam Usui Reiki Master i Kundalini Reiki Master, kao i praktičar Anđeoskog i Vihor Reikija i još nekih energetskih tehnika koje podučava udruženje ’’Reiki Srbije’’.
Kao svoju svrhu prepoznao sam prenošenje ovih znanja među što većim brojem ljudi putem seminara, radionica, vežbaonica, predavanja i konsultacija”

<div class="sldr_title" style=&quot;font-family: Impact,fantasy;font-size:18px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#3F4C6B;margin:5px 0 10px 0&quot;>Komentari klijenata</div>